Primer pla d'un formulari que està omplint una persona que només se li veu la mà.

Inici > FAQs

Auditories internes IFS i BRCGS, implantació i consultoria GFSI i APPCC… Moltes sigles i potser que expliquem què volen dir!

FAQs

Què és la seguretat alimentària i per què és important?

El concepte de seguretat alimentària ha anat canviant al llarg dels anys; actualment podríem dir que fa referència a l’accés a aliments innocus i nutritius per als consumidors en tot moment. Un aliment és segur o innocu quan no causa cap efecte advers al consumidor. La seguretat alimentària és important per assegurar la qualitat dels aliments i per garantir que compleixen els requisits legals i reglamentaris establerts per les autoritats sanitàries i dels aliments. Finalment, la seguretat alimentària ha de garantir l’accés i els valors nutricionals dels aliments.

Què son les normes IFS (International Featured Standards)?

Les normes IFS són un estàndard de qualitat reconegut a escala internacional. Aquesta norma va ser establerta per la indústria alimentària i ha estat desenvolupada per garantir la seguretat alimentària a través de tota la cadena d’aprovisionament, des dels proveïdors fins als detallistes. La norma IFS estableix els requisits per a la gestió de la seguretat alimentària, incloent-hi la identificació i la gestió dels riscos, la formació del personal, la gestió dels processos de producció i l’avaluació i la millora contínua de la qualitat. La certificació IFS és una garantia que una empresa ha complert aquests requisits i ha establert un sistema eficaç de gestió de la seguretat alimentària.

Què és la norma IFS Logistics?

IFS Logistics és una norma internacional de seguretat i qualitat alimentària que estableix els requisits per als operadors logístics que gestionen productes alimentaris i de begudes en la cadena d’envasament, transport i emmagatzematge. Aquesta norma està dissenyada per assegurar que els productes alimentaris es manipulen adequadament durant la cadena de subministrament, i també per garantir la seguretat i la qualitat dels productes. Això inclou la gestió dels riscos per a la seguretat alimentària, la traçabilitat dels productes, la neteja i la higiene dels llocs de treball i la formació dels treballadors. En resum, IFS Logistics és una norma de seguretat i qualitat alimentària que estableix les bones pràctiques per a la gestió logística dels productes alimentaris i de begudes, i ajuda a garantir la seguretat dels consumidors.

Si creieu que la vostra empresa necessita assessorament en seguretat i innovació alimentària, o si teniu cap dubte, contacteu amb nosaltres, us ho aclarirem i us proposarem el millor assessorament.

Què són les normes BRCGS (British Retail Consortium Global Standards)?

Les normes BRCGS són un conjunt de normes de seguretat alimentària establertes pel British Retail Consortium (BRC), una associació comercial del Regne Unit que representa els detallistes del Regne Unit i que és reconeguda internacionalment. Aquestes normes estableixen els requisits per a la seguretat i la qualitat dels aliments, incloent-hi la producció, la manipulació i l’emmagatzematge d’aliments. Les BRCGS estan dissenyades per ajudar les empreses a complir les normes de seguretat alimentària i per assegurar que els productes alimentaris són segurs i de qualitat. Els requisits de les BRCGS es basen en les bones pràctiques de fabricació (BPF) i en els principis del sistema d’anàlisi de perills i punts crítics de control (APPCC). Les empreses que compleixen els requisits de les BRCGS poden obtenir una certificació que les ajuda a demostrar el seu compromís amb la seguretat i la qualitat alimentària dels seus productes. Això pot ser important per a les empreses que venen productes als detallistes del Regne Unit i d’altres països, ja que molts d’aquests detallistes requereixen que els seus proveïdors compleixin els estàndards de les BRCGS.

Què és la ISO 22000:2018?

La ISO 22000:2018 és una norma internacional que estableix els requisits per a un sistema de gestió de la seguretat alimentària en una organització. Aquesta norma és aplicable a totes les organitzacions de la cadena alimentària, des de la producció primària fins a la venda al detall. La ISO 22000:2018 es basa en el sistema d’anàlisi de perills i punts crítics de control (APPCC), i inclou requisits per a la gestió de la seguretat alimentària, la comunicació interna i externa i la revisió i la millora contínua del sistema. Els objectius de la ISO 22000:2018 són assegurar que els productes alimentaris siguin segurs per al consumidor final, identificar i controlar els perills alimentaris al llarg de la cadena alimentària, millorar la gestió de la seguretat alimentària i fomentar la confiança del consumidor. La norma ISO 22000:2018 és una de les normes més importants per a la gestió de la seguretat alimentària, i la seva certificació és reconeguda internacionalment. Moltes empreses en la indústria alimentària han adoptat la norma ISO 22000:2018 per millorar la seva gestió de la seguretat alimentària i demostrar el seu compromís amb la salut pública i la qualitat dels seus productes.

Què vol dir APPCC i per a què serveix?

L’anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC) és un sistema de gestió de perills, efectiu i racional, que en el camp de la seguretat alimentària té com a objectiu assegurar aliments innocus mitjançant l’anàlisi i el control dels possibles perills que poden aparèixer en totes i cadascuna de les fases de producció i comercialització. Els explotadors de les empreses alimentàries han de garantir, mitjançant la implantació d’autocontrols basats en la metodologia de l’APPCC, que els productes que elaboren, transformen o distribueixen són segurs.

Què és i per què és important la formació dels manipuladors dels aliments?

El responsable de l’empresa alimentària ha de garantir la supervisió i la formació dels manipuladors d’aliments en matèria d’higiene alimentària, d’acord amb la seva activitat laboral (Reglament (CE) núm. 852/2004 sobre higiene dels aliments). El personal que manipula aliments ha de tenir coneixements generals en matèria d’higiene i, també, específics per al lloc de treball que ocupa; a més, ha de conèixer les al·lèrgies alimentàries i la possibilitat de contaminacions encreuades. Per altra banda, ha de tenir coneixements del sistema d’anàlisi de perills i punts de control crítics (APPCC) i dels prerequisits, així com dels requisits sanitaris i les condicions establertes a la normativa vigent per desenvolupar l’activitat que es realitza. La formació del personal en matèria d’higiene i seguretat dels aliments ha de ser continuada, és a dir, ha de ser un itinerari que condueixi el treballador a adquirir un nivell de coneixements professionals de la seva àrea cada cop més elevat.